Dominika Bychawska-Siniarska

koordynatorka projektu: prawnik, absolwentka Kolegium Europejskiego w Natolinie, pracowała w kancelarii Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, w latach 2005-2006 współpracownik Programu Spraw Precedensowych Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka, w latach 2008-2011 koordynatorka „Obserwatorium wolności mediów w Polsce”. Obecnie pełni również funkcje dyrektora merytorycznego „Obserwatorium wolności mediów w Polsce”. Kontakt: dbychawska@hfhr.org.pl

dr Adam Bodnar

nadzoruje merytorycznie działania projektu „Europa Praw Człowieka”. Kontakt: a.bodnar@hfhr.org.pl

 

Tomasz Pietrzak

Student Wydziału Prawa i Administracji na UW, absolwent arabistyki i islamoznawstwa na uniwersytecie w Tybindze. Od lutego 2015 r. współpracownik w programie „Europa Praw Człowieka”. Kontakt: t.pietrzak@hfhr.org.pl

Iuliia Cheromukhina

Doktorantka Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych na UW, absolwentka politologii na Donieckim Uniwersytecie Narodowym. Współpracowniczka programu „Europa Praw Człowieka”. Kontakt: iuliia.cheromukhina@hfhr.org.pl

W latach 2011-2014 pracę programu wspierała Zuzanna Warso oraz Joanna Smętek.