Policy papers

Policy paper: Prawo do bycia zapomnianym – wzmocnienie autonomii informacyjnej, czy wprowadzenie cenzury w Internecie?

Jakimi możliwościami kontroli danych dysponuje osoba, która wpisując swoje imię i nazwisko w wyszukiwarce Google znalazła link do ogłoszenia, dotyczącego licytacji nieruchomości w związku z niezapłaceniem przez nią ubezpieczenia społecznego? Co z kolei może zrobić użytkownik, którego imię i nazwisko zostało zamieszczone we wpisie na blogu lub w serwisie społecznościowym, dodatkowo opatrzonym jego zdjęciem?

Zapraszamy do lektury policy paper na temat prawa do bycia zapomnianym autorstwa Joanny Smętek i Zuzanny Warso. Analiza, którą prezentujemy, ma za zadanie naświetlić kwestie związane z możliwościami usuwania danych osobowych i „prawem do bycia zapomnianym”, oraz odpowiedzieć na pytanie, jak wejście w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i swobodnym przepływem takich danych wpłynie na sytuację użytkowników Internetu.

Policy paper: „Prawo do bycia zapomnianym” – wzmocnienie autonomii informacyjnej, czy wprowadzenie cenzury w Internecie?