Zarówno Unia Europejska, jak i Rada Europy podejmują liczne inicjatywy ustawodawcze, opracowują rekomendacje, które mają wpływ na prawa człowieka w Europie. Celem projektu jest udział w konsultacjach dotyczących poszczególnych projektów oraz przekazywaniu informacji o projektach oraz o wyniku konsultacji.

„Europa Praw Człowieka” jest projektem mającym na celu zwiększenie roli Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka w kreowaniu europejskich standardów ochrony praw człowieka, jak również przybliżanie prac organizacji międzynarodowych w zakresie praw człowieka opinii publicznej w Polsce.

W ramach projektu „Europa Praw Człowieka” przyglądamy się pracy Agencji Praw Podstawowych Unii Europejskiej, informując o raportach i badaniach przez nią prowadzonych.