Aktualności

Wykonywanie wyroków ETPCz w Polsce

12 grudnia odbędzie się spotkanie Międzyresortowego zespołu ds. Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. Przed spotkaniem Helsińska Fundacja Praw Człowieka zaapelowała do marszałek Sejmu Ewy Kopacz o powołanie podkomisji Sejmu RP, której zadaniem byłoby regularne monitorowanie sposobu wdrażania wyroków ETPCz przez Rząd RP. Pomysły utworzenia podkomisji pojawiły się 23 października 2013 roku podczas posiedzenia Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka poświęconego implementacji wyroków Trybunału. HFPC wystosowała także pytanie do przewodniczącej sejmowej Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka Stanisławy Prządki, czy zostały podjęte kroki w celu utworzenia takiej podkomisji.

HFPC zaangażowana jest w proces wdrażania wyroków ETPCz w Polsce oraz w krajach południowego Kaukazu. HFPC monitoruje sposób wdrażania wyroków w indywidualnych sprawach, jak również dąży do wprowadzenia zmian systemowych, umożliwiających zwiększenie kontroli Parlamentu nad wykonywaniem wyroków w Polsce.

Wykonywanie wyroków ETPCz – list do marszałek Ewy Kopacz

Wykonywanie wyroków ETPCz – list do przewodniczącej sejmowej komisji

Nadchodzące Wydarzenia