Aktualności

Sprawa karna przeciwko białoruskiemu obrońcy praw człowieka

8 kwietnia 2015 w Homelu zostało przeprowadzone przeszukanie w siedzibie organizacji pozarządowej „Inicjatywa Prawna”, której prezesem jest obrońca praw człowieka na Białorusi Leonid Sudalenko. Policja zarekwirowała cztery komputerowe jednostki systemowe rzekomo w ramach prowadzenia śledztwa w sprawie karnej. Jednocześnie zostało przeszukane mieszkanie samego aktywisty, który w tym czasie brał udział w konferencji obrońców praw człowieka w Szwecji.

Później Leonid Sudealenko dowiedział się, że 13 kwietnia tegoż roku przeciwko niemu zostało wszczęte postępowanie karne w sprawie rozpowszechniania pornografii za pomocą internetu. Policja wyjaśniła, że z wniosku, złożonego incognito, wynikało, że z adresu mailowego obrońcy praw człowieka z którego on według jego własnych słów korzystał przez ostatnie 15 lat do grudnia 2014 roku, zostały wysłane na adres wnioskodawcy treści o charakterze pornograficznym. W związku z tym, Komitet śledczy wszczął przeciwko Sudalence postępowanie karne na podstawie art. 343 cz. 2 białoruskiego Kodeksu Karnego (rozpowszechnienie pornografii za pomocą internetu).

14 kwietnia Leonid Sudalenko zorganizował konferencję prasową, w której oznajmił, że do wspomnianego adresu poczty elektronicznej ktoś się włamał w grudniu 2014 roku, w związku z czym on zaprzestał korzystania z tego adresu. O fakcie włamania się świadczy korespondencja Leonida Sudalenki ze służbą pomocy technicznej portalu, na którym miał założoną skrzynkę pocztową. W związku z postawionym zarzutem grozi mu kara pozbawienia wolności od 2 do 4 lat.

24 maja 2015 roku wracając z konferencji o prawie niekomercyjnym w Wilnie, Leonid Sudalenko został ponownie poddany przeszukaniu na punkcie granicznym. Przeszukano również samochód aktywisty. W trakcie przeszukania funkcjonariusze służby celnej zarekwirowali jego laptop, który został kupiony wobec braku skonfiskowanych przez policję komputerów. Po nieudanej próbie otrzymania zarekwirowanych rzeczy, Leonid Sudalenko złożył w tej sprawie skargę do sądu.

Nadchodzące Wydarzenia