Aktualności

Sejm powołał podkomisję ds. wykonywania wyroków ETPCz

5 lutego Komisja Sprawiedliwości i Praw Człowieka oraz Komisja Spraw Zagranicznych Sejmu RP jednogłośnie powołały stałą podkomisję ds. wykonywania wyroków Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. W jej skład weszło 11 posłów, w tym m.in. Ryszard Kalisz, Robert Biedroń, Arkadiusz Mularczyk, Tadeusz Iwiński, Andrzej Halicki oraz Anna Fotyga. Członkowie podkomisji wybiorą spośród siebie przewodniczącego.

Podkomisja na regularnych posiedzeniach będzie kontrolować działania rządu w zakresie wykonywania wyroków, jak również analizować coroczny raport rządowy.

Powołanie podkomisji to odpowiedź na liczne apele Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy oraz organizacji pozarządowych.

W dzisiejszej Rzeczpospolitej ukazał się artykuł Adama Bodnara i Dominiki Bychawskiej-Siniarskiej na temat powołania nowej podkomisji.

W opinii autorów „europejski system ochrony praw człowieka może funkcjonować poprawnie tylko jeśli państwa członkowskie Rady Europy skutecznie wdrażają wyroki strasburskie. Zgodnie z zasadą subsydiarności, to na państwach członkowskich spoczywa obowiązek organizacji wymiaru sprawiedliwości w sposób zapobiegający łamaniu praw człowieka lub naprawiający powstałe naruszenie.”

Autorzy mają nadzieję, że w dłuższej perspektywie oraz przy politycznym zrozumieniu wagi przestrzegania praw człowieka powołanie nowej komisji  doprowadzi do mniejszej liczby naruszeń Konwencji stwierdzanych przez ETPCz.

Więcej informacji na temat wykonywania wyroków ETPCz można znaleźć tu.

 

Nadchodzące Wydarzenia