Aktualności

Rezolucja PACE ws. funkcjonowania instytucji demokratycznych w Azerbejdżanie

W dniach 22-26 czerwca 2015 r. odbywa się letnia sesja Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy. Na porządku dziennym obrad znaleźli się m.in. ponowne rozpatrzenie zawieszenia mandatu delegacji rosyjskiej, sytuacja na Węgrzech oraz funkcjonowanie instytucji demokratycznych w Azerbejdżanie.

W wyniku długich negocjacji oraz starań przedstawicieli organizacji pozarządowych z całej Europy zostala przyjęta rezolucja dotycząca Azerbejdżanu, przygotowana na podstawie raportu specjalnych sprawozdawców ds. Azerbejdżanu, Pedro Agramunta oraz Tadeusza Iwińskiego. Zgromadzenie Parlamentarne wzywa władze Azerbejdżanu do uwolnienia wszystkich więźniów politycznych, w tym tych, którzy współpracowali ze Zgromadzeniem. W rezolucji z imienia i nazwiska zostali wymienieni Rasul Jafarov, Leyla i Arif Yunusovie, Khadija Ismayilova, Anar Mammadli oraz Rauf Mirgadirov. W dokumencie również czytamy o konieczności zaprzestania systemowych represji wobec obrońców praw człowieka, mediów oraz wszystkich innych krytycznych wobec władz głosów.

Parlamentarzyści wystosowali szereg praktycznych rekomendacji dla władz kraju w celu wzmocnienia mechanizmów demokratycznych, szczególnie w świetle zbliżających się wyborów parlamentarnych w Azerbejdżanie.

Rezolucję w całości można przeczytać tutaj

Nadchodzące Wydarzenia