Aktualności

Raport CDDH na temat wykonywania wyroków ETPCz

Komitet Sterujący ds. Praw Człowieka (CDDH) opublikował raport na tematy wykonywania wyroków Europejskiego Trybunału Praw Człowieka.

Raport został opracowany w odpowiedzi na apel Komitetu Ministrów zawarty w deklaracji z Brighton.

W raporcie przypomniano statystyki na temat wykonywania orzeczeń ETPCz w państwach członkowskich Rady Europy.

W raporcie podjęto próbę odpowiedzi na pytania: kiedy można mówić o skutecznym wykonaniu wyroku ETPCz? Jak można wpłynąć na bardziej efektywną implementację orzeczeń ETPCz – czy należy wprowadzić nowe środki w tym zakresie?

Raport dostępny jest tutaj.

***

Komitet Sterujący do Spraw Praw Człowieka (CDDH) został powołany przez Komitet Ministrów Rady Europy. Komitet nadzoruje i koordynuje prace międzyrządowe w Radzie Europy z zakresu z zakresu praw człowieka, w tym równości płci i bioetyki. Pełni także rolę doradczą. Do jego zadań należy m.in. działanie na rzecz poprawy efektywności mechanizmów kontroli przestrzegania Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności, prowadzenie działań obliczonych na ustanawianie standardów w prawach człowieka, dokonywanie prawnej analizy kwestii związanych z prawami człowieka i przyczynianie się w ten sposób do rozwijania polityk tematycznych Rady Europy.

źródło: MS

Nadchodzące Wydarzenia