Aktualności

Policy paper: Walka z dyskryminacją rasową w państwach UE – szklanka pełna tylko do połowy.

Pod koniec stycznia 2012 roku Agencja Praw Podstawowych Unii Europejskiej opublikowała najnowszy raport dotyczący wdrożenia do krajowych porządków prawnych państw unijnych tzw. Dyrektywy równości rasowej. Raport opisuje trudności, na które napotykają państwa członkowskie Unii starające się przezwyciężać dyskryminację na tle rasowym lub etnicznym podczas implementacji postanowień Dyrektywy. Raport wskazuje również, w jaki sposób problemy te mogą i powinny być rozwiązywane

Zapraszamy do lektury policy paper na temat walki z dyskryminacją rasową w państwach UE. Analiza została przygotowana przez Aleksandrę Gliszczyńską-Grabias na podstawie materiałów opracowanych wspólnie z Leną Kondratiewą-Bryzik.

Aleksandra Gliszczyńska-Grabias jest asystentką naukową w Poznańskim Centrum Praw Człowieka INP PAN, stypendystką Programu Start Fundacji na rzecz Nauki Polskiej, Fundacji Rothschilda oraz Interdyscyplinarnego Centrum Badań nad Antysemityzmem Uniwersytetu Yale, wiceprezeską Stowarzyszenia Przeciw Antysemityzmowi i Ksenofobii „Otwarta Rzeczpospolita”, w którym koordynuje również projekt poświęcony problematyce ruchów i organizacji skrajnych, realizowany w latach 2012/2013. W swoich badaniach oraz działalności w Stowarzyszeniu koncentruje się na problematyce uniwersalnego systemu ochrony praw człowieka, dyskryminacji na tle rasowym, wolności słowa, „mowy nienawiści” oraz wolności religijnej.

Jelena Kondratiewa-Bryzik była adiunktem w Poznańskim Centrum Praw Człowieka INP PAN, wykładowczynią akademicką, jedną z najbardziej uznanych w Polsce badaczką problematyki ochrony praw człowieka młodego pokolenia, autorką bardzo licznych publikacji. Zginęła tragicznie w wypadku kolejowym pod Szczekocinami dn. 3 marca 2012 r.

Policy paper: Walka z rasizmem.