Aktualności

Policy paper: Europejska Unia Swobód Obywatelskich – nowa organizacja strażnicza dla całej UE?

Helsińska Fundacja Praw Człowieka poleca policy paper autorstwa wiceprezesa HFPC dr Adama Bodnara oraz Dominiki Bychawskiej-Siniarskiej, koordynatorki programu Europa Praw Człowieka.

Policy paper przedstawia koncepcję Europejskiej Unii Swobód Obywatelskich („ECLU”)  – organizacji strażniczej, która miałaby działać na poziomie paneuropejskim i zajmować się kontrolą przestrzegania praw podstawowych przez Unię Europejską. Jak piszą autorzy, „UE z jednej strony promuje przestrzeganie praw człowieka w państwach aspirujących do członkostwa czy po prostu politycznie lub gospodarczo związanych z UE. Z drugiej strony jednak UE może w ramach swojej działalności doprowadzać do naruszenia praw człowieka lub kształtować ustawodawstwo w sposób nadmiernie ograniczający standardy praw.”

Autorzy przyglądają się krajobrazowi praw człowieka w Europie, diagnozując potrzebę powstania silnej organizacji strażniczej, która stanowiłaby platformę zrzeszającą na poziomie europejskim organizacje pozarządowe zajmujące się prawami człowieka.  Potrzeba ta jest szczególnie widoczna po włączeniu w zakres kompetencji UE spraw należących do dawnego trzeciego filaru. Jednocześnie autorzy analizują trudności koncepcyjne, operacyjne, finansowe oraz organizacyjne, jakie mogą się pojawić w trakcie tworzenia ECLU.

Policy paper jest dostępny tutaj.