Aktualności

Policy paper: Brak wprowadzenia racjonalnych usprawnień jako forma dyskryminacji osób niepełnosprawnych

Dyrektywa 2000/78/WE jest pierwszym wiążącym aktem prawa Unii Europejskiej, który dotyczy niepełnosprawności.

Jej przyjęcie 27 listopada 2000 r. miało na celu zbliżenie przepisów prawa państw członkowskich w zakresie walki z dyskryminacją w zatrudnieniu i pracy ze względu na występujące różnice w podejściu władz krajowych do tych kwestii. Niestety różnice w ochronie osób niepełnosprawnych na poziomie krajowym wciąż istnieją, gdyż państwa inaczej interpretują i implementują cele Dyrektywy Ramowej. Jeden z przepisów budzących najwięcej rozbieżności interpretacyjnych dotyczy obowiązku wprowadzenia racjonalnych usprawnień

Zapraszamy do lektury policy paper autorstwa dr Anny Śledzińskiej-Simon.

Brak wprowadzenia racjonalnych usprawnień jako forma dyskryminacji osób niepełnosprawnych (pdf.)