Aktualności

Nasilenie represji wobec działaczy pozarządowych i politycznych w Azerbejdżanie

W ostatnich tygodniach władze Azerbejdżanu zaostrzyły represję wobec działaczy społeczeństwa obywatelskiego oraz opozycyjnych partii.

Na przełomie maja i czerwca 2014 r. Milli Majlis rozpoczął pracę nad zmianą ustawy o obywatelstwie.

Parlament dodał przepis, który umożliwia odebranie obywatelstwa kraju osobom „działającym na szkodę kraju”. Przepis ten jest prawdopodobnie wymierzony przeciw niewygodnym aktywistom, których będzie można zgodnie z prawem usuwać z kraju.

Władze państwowe skutecznie utrudniają działalność organizacji pozarządowych, zaczęły bowiem blokować możliwość finansowania organizacji pozarządowych. Organizacje działające na rzecz praw człowieka i demokratyzacji zostały zmuszone do rejestracji w Ministerstwie Sprawiedliwości otrzymanego wsparcia finansowego dla swoich projektów, a międzynarodowe instytucje finansujące działalność na rzecz praw człowieka i demokratyzacji nie cieszą się zaufaniem władz Azerbejdżanu. Co więcej, wobec kilku z nich toczą się postępowania wyjaśniające pod pretekstem walki z praniem brudnych pieniędzy. Ministerstwo Sprawiedliwości Azerbejdżanu zaczyna odmawiać rejestrowania grantów przyznawanych przez te instytucje, co uniemożliwia skorzystanie z funduszy. W ostatnich tygodniach prywatne konta kilku działaczy (m.in. Mirvari Gahramanli, Rasula Jafarova, Zohraba Ismayil czy Elchin Abdullayev) zostały zablokowane, pozbawiając ich środków do życia.

Ponadto, regularnie dochodzi do aresztowań działaczy organizacji pozarządowych i politycznych. Dnia 28 kwietnia 2014 r. Leyli Yunus (działaczce społecznej, liderce organizacji Instytutu na rzecz Wolności i Demokracji) i jej mężowi Arifowi Yunus (historykowi), uniemożliwiono opuszczenie kraju, zatrzymując ich na lotnisku. W związku z prowadzoną działalnością na rzecz budowania pokojowych relacji pomiędzy Armenią i Azerbejdżanem, przeciwko Leyli Yunus i jej mężowi zostało wszczęte postępowanie o zdradę stanu. Dnia 30 lipca 2014 r. Leyla Yunus i Arif Yunus zostali aresztowani. Podczas aresztowania działaczom postawiono zarzut zdrady stanu (art. 274 kodeksu karnego Republiki Azerbejdżanu), sprzeniewierzenia środków (art. 178), unikaniu opodatkowania (art. 213) oraz nielegalnej działalności gospodarczej (art. 192). Jej mężowi, Arifowi Yunus, postawiono zarzut zdrady stanu i sprzeniewierzenia środków.

Z kolei dnia 30 lipca 2014 r. na lotnisku w Baku uniemożliwiono opuszczenie kraju Rasulowi Jafarowowi (działaczowi społecznemu, organizatorowi kampanii „Sing for Democracy” w związku z konkursem Eurowizja odbywającym się w Baku w 2012 r., liderowi organizacji Legal Protection and Awareness Society). O zakazie wydanym 25 lipca 2014 r. dowiedział się dopiero na lotnisku, przy próbie podróży do Tbilisi. Zarówno organizacja R. Jafarova, jak i organizacja L. Yunus są organizacjami partnerskimi w projektach Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka prowadzonych w Azerbejdżanie.

W związku z powyższymi wydarzeniami Helsińska Fundacja Praw Człowieka zwróciła się do Ministerstwa Spraw Zagranicznych z prośbą o międzynarodową interwencje.

Apel z dnia 29 lipca 2014 r.
Apel z dnia 31 lipca 2014 r.

Nadchodzące Wydarzenia