Aktualności

Masowe kontrole w rosyjskich NGOsach

21 marca w siedzibach szeregu rosyjskich organizacji pozarządowych zostały przeprowadzone inspekcje na szeroką skalę. Przeszukano między innymi biura stowarzyszenia Memoriał. Stowarzyszenie Memoriał 19 grudnia 2012 zostało uhonorowane nagrodą ministra spraw zagranicznych Radosława Sikorskiego „Pro Dignitate Humana”. Wręczając nagrodę minister Sikorski powiedział, że “dla Polaków „Memoriał” to synonim niezłomnego dążenia do prawdy”. Kontrole w rosyjskich NGO trwają co najmniej od końca lutego.

Naciski na organizacje pozarządowe nasiliły się po uchwaleniu w Rosji szeregu ustaw ograniczających przestrzeń działania społeczeństwa obywatelskiego. Jedną z nich jest ustawa uznająca organizację otrzymująca wsparcie finansowe z zagranicy za „zagranicznych agentów”. Jej celem jest stawianie w złym świetle organizacji prowadzących działalność na rzecz praw człowieka. Inne ustawy m.in. ograniczały wolność zgromadzeń, zaostrzały definicję „zdrady”, ponownie kryminalizowały zniesławienie. Ograniczono także swobodę w Internecie. W grudniu 2012 prezydent Putin podpisał ustawę, która umożliwiała zamrożenie funduszy organizacji prowadzących działalność polityczną, którzy otrzymują wsparcie od amerykańskich organizacji lub obywateli.

Zakres przeprowadzanych kontroli jest bardzo szeroki. Jednak z dokumentów, które wyciekły wynika, że kontrolerzy otrzymali polecenie, aby koncentrować się na dokumentach wskazujących, że organizacje otrzymują wsparcie z zagranicy, a także są zaangażowane w działalność polityczną. Szukają też wszelkich śladów działań „ekstremistycznych”.

W wielu przypadkach NGO nie były uprzedzone o kontrolach. Czasem odmówiono też przedstawienie dokumentów uprawniających do przeprowadzenia inspekcji. Rosyjska prokuratura publicznie oświadczyła, że planuje przeprowadzić kontrolę w 30-100 organizacjach w każdym regionie kraju.

Stanowisko w sprawie kontroli opublikowało m.in EU Russia Civil Society Forum.

Nadchodzące Wydarzenia