Aktualności

Apele HFPC do polskich ministrów ws. zmiany polityki wobec Azerbejdżanu

Helsińska Fundacja Praw Człowieka wystosowała listy do Ministrów Sportu i Gospodarki na temat polityki polskiego rządu wobec Azerbejdżanu. Polscy urzędnicy coraz częściej przymykają oczy na brutalną politykę prezydenta Aliyeva w celu utrzymania poprawnych stosunków dyplomatycznych.

W liście do p. Andrzeja Biernata, Ministra Sportu HFPC zaapelowała o rozważenie składu polskiej delegacji urzędników udających się 12 czerwca do Baku na ceremonię otwarcia Igrzysk Europejskich. Minister Andrzej Biernat wraz z podsekretarzem stanu, p. Dorotą Idzi, są jednymi z członków polskiej delegacji udającej się na tę ceremonię na zaproszenie prezydenta Ilhama Aliyeva. „Sądzimy, że polityka wspierania demokratyzacji oraz promocji praw człowieka wymaga konsekwentnych działań i wyraźnego sprzeciwu wobec naruszeń praw i wolności, a do tego typu działań z pewnością nie należy honorowanie autokratycznych reżimów wizytami czołowych polskich polityków” – pisze HFPC w liście do Ministra Sportu.

List do ministra gospodarki, p. Janusza Piechocińskiego ma związek z jego zakończoną wizytą w Baku w dniach 1-3 czerwca b.r. i słowami dotyczącymi polskich interesów gospodarczych, które, według niego, stoją ponad prawami człowieka w handlu zagranicznym[1]. Słowa te, stoją w sprzeczności z założeniami polityki zagranicznej Unii Europejskiej w zakresie Partnerstwa Wschodniego, Wytycznymi ONZ dotyczącymi biznesu i praw człowieka (przyjętymi rezolucją 17/4 Rady Praw Człowieka ONZ z 16 czerwca 2011 r.), a nawet słowami samego ministra Piechocińskiego zawartymi we wstępie do publikacji pt. „Odpowiedzialna postawa przedsiębiorstw coraz bardziej oczekiwanym standardem” wydanej przez UN Global Compact Network Polska („Biznes a prawa człowieka”, 2015). Uważamy, że lekceważący stosunek Ministra Gospodarki do idei praw człowieka w biznesie może nie tylko zniechęcić polskich przedsiębiorców do przestrzegania etycznych założeń w biznesie, ale także pogorszyć wizerunek Polski jako państwa dbającego o społeczny i środowiskowy aspekt zawieranych międzynarodowych umów gospodarczych

List do Ministra Sportu, p. Andrzeja Biernata można znaleźć tutaj.

List do Ministra Gospodarki, p. Janusza Piechocińskiego można znaleźć tutaj.


[1] por. artykuł na ten temat w serwisie internetowym Gazety Prawnej dostępny tutaj.