Projekt „Europa Praw Człowieka” współpracuje z licznymi ekspertami krajowymi i zagranicznymi. Należą do nich m.in.:

Adam Bodnar – wiceprezes zarządu Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka, dyrektor działu prawnego HFPCz. Doktor nauk prawnych, adiunkt na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.

Ireneusz C. Kamińskidoktor nauk prawnych, profesor na Uniwersytecie Jagiellońskim oraz w Polskiej Akademii Nauk, specjalista w zakresie wolności słowa w orzecznictwie Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. Konsultant projektu w zakresie procesu Interlaken oraz przystąpienia Unii Europejskiej do Europejskiej Konwencji Praw Człowieka.

Piotr Kładoczny – koordynator Programu Interwencji Prawnej, doktor nauk prawnych, specjalista od prawa karnego. Konsultant projektu „Europa Praw Człowieka” w zakresie Europejskiego Nakazu Aresztowania.

Artur Pietryka – koordynator projektu „Monitoring procesu legislacyjnego w obszarze wymiaru sprawiedliwości”, prawnik, specjalista od podsłuchów oraz prawa do prywatności. Konsultant projektu „Europa Praw Człowieka” w zakresie retencji danych oraz ochrony danych osobowych.

Mikołaj Pietrzak – adwokat, Przewodniczący Komisji Praw Człowieka przy Naczelnej Radzie Adwokackiej. Konsultant projektu „Europa Praw Człowieka” w zakresie prawa do obrony w procesie karnym.

Danuta Przywara prezes HFPCz. Ekspert w zakresie praw człowieka w krajach Wspólnoty Niepodległych Państw oraz członek Komitetu Sterującego Forum Społeczeństwa Obywatelskiego Unia Europejska – Rosja.

Bogna Chmielewska –od 2001 roku pracownik Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka; autorka, trener, ekspert i koordynatorka projektów edukacyjnych o tematyce praw człowieka, demokracji, społeczeństwa obywatelskiego oraz działań na rzecz interesu publicznego kierowanych do różnych adresatów w Polsce i za granicą. Konsultant projektu „Europa Praw Człowieka” w zakresie Partnerstwa Wschodniego.

Agnieszka Serzysko – doktor nauk prawnych, specjalista od prawa karnego i procedury karnej, konsultant projektu „Europa Praw Człowieka” w zakresie Europejskiego Nakazu Aresztowania.

Maria Ejchart – koordynator  programu „Opieka zdrowotna w polskich więzieniach”, prawnik w Dziale Prawnym Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka, koordynator programu „Niewinność”, w latach 2004-2009 koordynator programu „Courtwatch”.

Lenur Kerymov – prawnik ukończył UW i Uniwersytet w Stambule, wieloletni trener HFPC z zakresu praw podstawowych i monitoringu praw człowieka, ekspert w zakresie praw człowieka w krajach byłego Związku Radzieckiego.

Gosia Pearson – doktor nauk humanistycznych; urzędnik Komisji Europejskiej; pracownik naukowy wydziału prawa Uniwersytetu Oksfordzkiego; ekspert w zakresie praw człowieka i promocji demokracji, zwłaszcza polityki zagranicznej UE w tym obszarze.