Przystąpienie UE do EKPCz

Przystąpienie UE do Europejskiej Konwencji Praw Człowieka

W dniu dzisiejszym przed Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej odbywa się posiedzenie w sprawie przystąpienia Unii Europejskiej do EKPC.

Zakończenie negocjacji w sprawie przystąpienia UE do EKPCz

5 kwietnia 2013 został przedstawiony ostateczny projekt umowy o przystąpieniu UE do Europejskiej Konwencji Praw Człowieka.

Przystąpienie UE do EKPCz – na jakim jesteśmy etapie?

21-23 stycznia 2013 odbyła się w Strasburgu czwarta tura rozmów pomiędzy grupą negocjacyjną Komitetu Sterującego a Komisją Europejską (KE) w sprawie uzgodnienia wspólnego projektu umowy o przystąpieniu UE do Europejskiej Konwencji Praw Człowieka. Państwa NEUMS (non – EU member States – państwa niebędące członkami UE) przedstawiły w osobnym dokumencie wspólne stanowisko w sprawie kontrowersyjnych zagadnień […]

Kolejna tura negocjacji w sprawie przystąpienia UE do EKPC

W Strasburgu odbyły się kolejne rozmowy na temat przystąpienia Unii Europejskiej do Europejskiej Konwencji Praw Człowieka. Przedmiotem debaty był tekst projektu porozumienia o akcesji. W trakcie spotkania członkowie Komitetu Sterującego ds. Praw Człowieka Rady Europy wysłuchali stanowiska przedstawicieli organizacji pozarządowych. Biorąc pod uwagę cel przystąpienia, którym jest wzmocnienie ochrony praw podstawowych jednostki, zwrócili oni uwagę […]

Raport PE nt. sytuacji praw człowieka w UE

6 listopada 2012 r. Komitet LIBE (sprawiedliwość)  i AFET (sprawy zewnętrzne) Parlamentu Europejskiego przyjęły raport opracowany przez Monikę Flašíková Beňová o przestrzeganiu praw człowieka w UE (the report on the Situation of fundamental rights in European Union). W raporcie deputowani  przyjęli pozytywnie starania Komisji w celu ustanawiania prawa zgodnie ze standardami ochrony praw człowieka. Z drugiej […]

Przystąpienie UE do EKPC – kolejny etap negocjacji

Po kilku miesiącach blokowania przez rządy Wielkiej Brytanii i Francji prac nad projektem porozumienia o akcesji, negocjacje w sprawie przystąpienia Unii Europejskiej (UE) do Europejskiej Konwencji Praw Człowieka (EKPC) zostaną wznowione.

Przystąpienie UE do EKPC, kolejny etap negocjacji

Po kilku miesiącach blokowania prac nad projektem porozumienia o akcesji, negocjacje w sprawie przystąpienia Unii Europejskiej (UE) do Europejskiej Konwencji Praw Człowieka (EKPC) zostaną wznowione.

Karta Praw Podstawowych w praktyce – konferencja w Kopenhadze

Agencja Praw Podstawowych wspólnie z duńską Prezydencją w Radzie UE zorganizowały w dniach 15-16 marca 2012 r. konferencje w Kopenhadze poświęconą stosowaniu w praktyce Karty Praw Podstawowych.

Apel do ambasadorów w sprawie przystąpienia UE do EKPC

Unia Europejska jest zobowiązana przystąpić do Europejskiej Konwencji Praw Człowieka. W wyniku akcesji UE do EKPC prawo unijne zostanie poddane kontroli Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. Zgromadzenie Parlamentarne Rady Europy i Parlament Europejski wyraziły jednak zaniepokojenie działaniami Wielkiej Brytanii i Francji, które blokują akcesję UE do EKPC. HFPC wystosowała w tej sprawie list do Ambasador Polski […]

Przystąpienie UE do EKPC, konferencja ERA

31 stycznia odbyła się w Brukseli konferencja nt. przystąpienia UE do EKPC. Wśród zaproszonych gości znaleźli się Profesor Leonard Besselink (Uniwersytet w Utrechcie), Daniele Cangemi (Dyrektoriat Generalny Rady Europy ds. Praw Człowieka i Spraw Prawnych), Dr Hannes Kramer (Służba Prawna Komisji Europejskiej), Christian W. A. Timmermansm (były sędzia Trybunału Sprawiedliwości UE), Adam Weiss (AIRE Centre), […]