Europejski Nakaz Aresztowania

Czy ENA to „młot kowalski do rozbijania orzechów”?

6 września w siedzibie Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka (HFPC) odbyło się seminarium eksperckie zatytułowane „Europejski Nakaz Aresztowania w Polsce z perspektywy dotychczasowych doświadczeń”.

Komisja do spraw UE o raporcie na temat ENA

Komisja do spraw UE Parlamentu Polskiego zebrała się dnia 1 lipca 2011 r. w celu dyskusji nad „Sprawozdaniem Komisji dla Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie wdrażania od 2007 r. decyzji ramowej Rady z dnia 13 czerwca 2002 r. w sprawie europejskiego nakazu aresztowania i procedury wydawania osób między państwami członkowskimi (COM(2011) 175 wersja ostateczna)” […]

Posłowie pytają o Europejski Nakaz Aresztowania

8 czerwca Eurodeputowani będą pytać przedstawicieli Komisji Europejskiej i Rady o częste stosowanie ENA. Posłowie wystosowali w tej kwestii aż 12 pytań.

ENA nadużywany – raport Komisji

Dnia 7 kwietnia 2011 r. Komisarz ds. sprawiedliwości zaprezentowała raport dotyczący funkcjonowania Europejskiego Nakazu Aresztowania (dalej „ENA”).

Europejski nakaz aresztowania

11 kwietnia 2011Viviane Reding ogłosiła plan reformy Europejskiego Nakazu Aresztowania. Obecnie instytucja nakazu nadużywana jest przez niektóre z państw członkowskich, np. 1/3 wszystkich nakazów pochodzi z Polski. Organy wymiaru sprawiedliwości korzystają z nakazu w wielu sprawach o niższej wadze. Jednocześnie istnieją duże różnice pomiędzy standardami systemów wymiaru sprawiedliwości poszczególnych państw członkowskich, np.  nie jest pozbawione […]