Gwarancje Procesu Karnego

Gwarancje procesowe: pakiet wniosków legislacyjnych

Komisja Europejska przedstawiła pakiet wniosków legislacyjnych mających wzmocnić gwarancje procesowe dla obywateli w postępowaniu karnym.

Konferencja „Prawo do obrony jako fundament rzetelnego procesu karnego”

31 października, w Bibliotece Uniwersytetu Warszawskiego, odbyła się konferencja pt. „Prawo do obrony jako fundament rzetelnego procesu karnego”.

Parlament Europejski poparł dyrektywę o dostępie do adwokata

661 posłów głosowało za przyjęciem nowej dyrektywy o dostępie do adwokata. Wcześniej dyrektywę poparła komisja LIBE. Prace nad ostatecznym tekstem trwały wiele miesięcy. W opinii sprawozdawcy, dyrektywa doprowadzi do wzmocnienia praw procesowych osób podejrzanych i oskarżonych w postepowaniu karnym. Wzmocni współpracę między sądami poszczególnych państw członkowskich. Zagwarantuje poufność kontaktu prawnika z oskarżonych lub podejrzanym. Ponadto, […]

LIBE poparła dyrektywę o dostępie do adwokata

Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych (LIBE) poparła dyrektywę o dostępie do adwokata. Głosowanie w Parlamencie odbędzie się po wakacjach. Następnie głos zabierze Rada.

„Furtka do niedziałania: reguły interpretacyjne w Preambule Konwencji” – artykuł w Rzeczpospolitej

Trwają pracę nad Protokołem 15 do Europejskiej Konwencji Praw Człowieka. W Rzeczpospolitej ukazał się artykuł Dominiki Bychawskiej-Siniarskiej i Zuzanny Warso

Komisje LIBE i JURI przyjęły raport w sprawie programu „Sprawiedliwość”

Na wspólnym posiedzeniu komisji parlamentu europejskiego LIBE (Wolności Obywatelskie, Sprawiedliwość, Sprawy Wewnętrzne) i JURI (Prawo), komisje przyjęły raport w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego na lata 2014−2020 program „Sprawiedliwość”. Sprawozdawcami w tej sprawie byli Luigi Berlinguer i Philip Clayens. 40 posłów było za, a 2 wstrzymało się. Program ma przyczynić się do […]

Skuteczna obrona w sprawach karnych – wyzwania i perspektywy

5 listopada 2012 r. w Wilnie w ramach europejskiej koalicji organizacji pozarządowych JUSTICIA zorganizowana została konferencja „Effective Criminal Defence – challenges and prospects”. Współorganizatorami konferencji były Human Right Monitoring Institute z Wilna oraz Mykolas Romeris University. Tematyka konferencji związana była z  przyjętym w 2009 r. przez ministrów sprawiedliwości państw UE porozumieniem w sprawie mapy drogowej […]

Raport PE nt. sytuacji praw człowieka w UE

6 listopada 2012 r. Komitet LIBE (sprawiedliwość)  i AFET (sprawy zewnętrzne) Parlamentu Europejskiego przyjęły raport opracowany przez Monikę Flašíková Beňová o przestrzeganiu praw człowieka w UE (the report on the Situation of fundamental rights in European Union). W raporcie deputowani  przyjęli pozytywnie starania Komisji w celu ustanawiania prawa zgodnie ze standardami ochrony praw człowieka. Z drugiej […]

Prawo do rzetelnego procesu w Unii Europejskiej – konferencja Fair Trials International

Fair Trials International zorganizowała w Brukseli konferencję na temat gwarancji procesowych w Unii Europejskiej. Podczas konferencji przedstawiono wyniki ankiety przeprowadzonej wśród adwokatów ze wszystkich państw członkowskich UE posiadających doświadczenie w sprawach karnych. Adwokatów pytano o problemy w obszarze praw procesowych osób podejrzanych i oskarżonych, z którymi mają do czynienia w swej codziennej praktyce. Zaprezentowano także […]

Dyrektywa ustanawiająca normy minimalne w zakresie praw, wsparcia i ochrony ofiar przestępstw

Parlament Europejski przyjął dyrektywę, która gwarantuje jednakowy zakres minimalnych praw ofiarom przestępstw na terenie UE. Ofiary przestępstw będą mogły skorzystać z bezpłatnej porady psychologicznej, prawnej oraz tłumaczeń pisemnych i ustnych. Zanim dyrektywa wejdzie w życie, poparcie dla niej musi wyrazić Rada UE. Uzgodniony z państwami członkowskimi tekst dyrektywy ma zapewnić podstawowe prawa ofiarom, niezależnie od […]