Dyrektywa retencyjna jest nieważna – wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej

8 kwietnia Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej uznał, że dyrektywa w sprawie zatrzymywania danych telekomunikacyjnych, czyli tzw. dyrektywa retencyjna jest nieważna.

Dyrektywa retencyjna niezgodna z Kartą Praw Podstawowych – opinia rzecznika generalnego

Dyrektywa retencyjna nałożyła na dostawców usług telekomunikacyjnych i usług łączności elektronicznej obowiązek gromadzenia danych na temat ich użytkowników. Zdaniem rzecznika generalnego przepisy dyrektywy zbyt daleko ingerują w prawo podstawowe do poszanowania życia prywatnego.

Raport PE nt. sytuacji praw człowieka w UE

6 listopada 2012 r. Komitet LIBE (sprawiedliwość)  i AFET (sprawy zewnętrzne) Parlamentu Europejskiego przyjęły raport opracowany przez Monikę Flašíková Beňová o przestrzeganiu praw człowieka w UE (the report on the Situation of fundamental rights in European Union). W raporcie deputowani  przyjęli pozytywnie starania Komisji w celu ustanawiania prawa zgodnie ze standardami ochrony praw człowieka. Z drugiej […]

Europosłowie wzywają do przeglądu polityki przeciwdziałania terroryzmowi UE

Europejski Parlament podczas sesji plenarnej w Strasburgu, w środę 14 grudnia zwrócił się z apelem do Państw Członkowskich o przedstawienie raportów na temat efektywności działań oraz środków podejmowanych w celu przeciwdziałania terroryzmowi. Posłowie chcą również się dowiedzieć jaki jest wpływ tych środków na prawa podstawowe. Komisja Europejska została wezwana do użycia swoich kompetencji wynikających z […]

Retencja danych: Odpowiedź min. Jacka Cichockiego na wniosek o udostępnienie informacji publicznej

11 lipca 2011 r. Fundacja wystąpiła do min. Jacka Cichockiego o udostępnienie informacji publicznej.

Uwagi HFPC do raportu dotyczącego retencji danych

13 lipca Helsińska Fundacja Praw Człowieka złożyła na ręce Premiera Donalda Tuska i Ministra Michała Boniego uwagi do raportu dotyczącego retencji danych.

Raport Ministra J. Cichockiego nt. retencji danych

Dnia 4 lipca 2011 r. na ręce organizacji pozarządowych został przekazany, przez Jacka Cichockiego sekretarza stanu ds. bezpieczeństwa w Kancelarii Premiera, „Raport dotyczący retencji danych telekomunikacyjnych„.

Europejski Inspektor Danych Osobowych o dyrektywie retencyjnej

Dnia 31 maja 2011 r. Europejski Inspektor Danych Osobowych wydał opinię, w której wskazuje, że Dyrektywa retencyjna nie spełnia standardów w zakresie prawa do prywatności i ochrony danych osobowych.

Konferencja NRA nt. retencji danych

Dnia 21 maja 2011 r. Naczelna Rada Adwokacka oraz Komisja Praw Człowieka przy Naczelnej Radzie Adwokackiej zorganizowały konferencje pt. „Retencja Danych: Troska o Bezpieczeństwo czy inwigilacja obywateli?”.

Dyrektywa o retencji danych

18 kwietnia 2011 Komisja Europejska ogłosiła reformę Dyrektywa o retencji danych. Dyrektywa ta budzi duże kontrowersje, a jej implementacja została zakwestionowana przez szereg państw członkowskich. Helsińska Fundacja Praw Człowieka posiada na ten temat wiedzę ekspercką, w związku z prowadzeniem spraw dotyczących użycia przez służby specjalne bilingów telefonicznych dziennikarzy, co jest efektem ubocznym dyrektywy. HFPC jest […]