Ochrona Danych Osobowych

Rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie inwigilacji

Parlament Europejski przyjął rezolucję w sprawie realizowanego przez NSA amerykańskiego programu nadzoru.

Dyrektywa retencyjna niezgodna z Kartą Praw Podstawowych – opinia rzecznika generalnego

Dyrektywa retencyjna nałożyła na dostawców usług telekomunikacyjnych i usług łączności elektronicznej obowiązek gromadzenia danych na temat ich użytkowników. Zdaniem rzecznika generalnego przepisy dyrektywy zbyt daleko ingerują w prawo podstawowe do poszanowania życia prywatnego.

W komisji LIBE o pytaniach do polskich władz ws. PRISM

W Parlamencie Europejskim, w komisji LIBE (komisja wolności obywatelskich, sprawiedliwości i spraw wewnętrznych) odbędzie się kolejne wysłuchanie publiczne na temat programu PRISM. W spotkaniu weźmie udział dr Adam Bodnar. Będzie reprezentował Helsińską Fundacją Praw Człowieka w związku ze skierowaniem przez HFPC wspólnie z Fundacją Panoptykon i Amnesty International „100 pytań o inwigilację do polskich władz”. […]

Komisja LIBE o ochronie danych osobowych

W parlamentarnej Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych odbyło się głosowanie w sprawie sprawozdania w zakresie rozporządzenia o ochronie danych osobowych. Komisja przyjęła mandat do negocjacji z Radą, aby spróbować dojść do porozumienia w sprawie pakietu ochrony danych przed wyborami europejskimi w maja 2014 roku. Komisja wzmocniła pojęcie „zgody” potrzebnej na przetwarzanie danych. Powróciła […]

Artykuł na temat ochrony praw podstawowych w Internecie

Wartości, które powinny być chronione w sieci, to nie tylko prawo do ochrony danych osobowych. Twórcy przepisów mających zastosowanie w odniesieniu do Internetu, muszą mieć na uwadze cały katalog praw i wolności, w tym swobodę wypowiedzi, prawo dostępu do informacji oraz zakaz dyskryminacji. W czasopiśmie „Computer Law and Security Review” ukazał się artykuł Zuzanny Warso, […]

Komisja LIBE o aferze PRISM

Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych Parlamentu Europejskiego dyskutowała na temat programu inwigilacji realizowanym przez amerykańską agencję bezpieczeństwa NSA. Posłowie rozmawiali na temat wpływu inwigilacji na prawa podstawowe obywateli UE oraz na transatlantycką współpracę w wymiarze sprawiedliwości i spraw wewnętrznych. Przedmiotem debaty były także organy zajmujące się monitorowaniem w różnych państwach członkowskich. 4 lipca […]

Parlament Europejski pracuje nad reformą systemu ochrony danych osobowych w UE

W Parlamencie Europejskim trwają prace nad pakietem reform systemu ochrony danych osobowych obejmujących projekt ogólnego rozporządzenia o ochronie danych oraz dyrektywy w sprawie ochrony danych w ramach współpracy policyjnej i sądowej w sprawach karnych. Dwa obszerne projekty sprawozdań posłów-sprawozdawców z parlamentarnej komisji LIBE (wolności obywatelskie), Jana Philippa Albrechta oraz Dimitriosa Droutsasa, zostały już opublikowane. Były […]

Przeciwdziałanie cyberprzestępczości a ochrona prywatności

Na stronie Parlamentu Europejskiego ukazała się ekspertyza na temat wyzwań jakie korzystanie z chmury obliczeniowej i walka z cyberprzestępczością stawiają przed prawem do prywatności i ochroną danych osobowych. Jak czytamy w komunikacie Komisji Europejskiej zatytułowanym „Wykorzystanie potencjału chmury obliczeniowej w Europie – na czym to polega i co to dla mnie oznacza?”: „”Chmurę obliczeniową” można […]

Opinia FRA: Ochrona danych osobowych w UE

Agencja Praw Podstawowych Unii Europejskiej („FRA”) opublikowała opinię w sprawie proponowanych regulacji dotyczących ochrony danych osobowych w Unii Europejskiej. FRA przygląda się wpływowi jaki nowe przepisy mogą mieć na prawa podstawowe. Opinia została przygotowana na wniosek Parlamentu Europejskiego. Agencja przychylnie odnosi się do zaproponowanych zmian. Jednocześnie podkreśla potrzebę zwrócenia większej uwagi na możliwe konflikty praw […]

Uwagi na piśmie Rządu RP w sprawie Google Spain – prawo do bycia zapomnianym

Helsińska Fundacja Praw Człowieka w drodze dostępu do informacji publicznej otrzymała od Ministerstwa Spraw Zagranicznych stanowisko, jakie  Rząd Polski przedłożył Trybunałowi Sprawiedliwości UE w sprawie C-131/12 Google Spain i Google . Z pytaniem prejudycjalnym zwrócił się sąd hiszpański. Rząd, w odpowiedzi na pytania dotyczące jurysdykcji sądowej zadane Trybunałowi, wskazał, że przepisy krajowe wdrażające dyrektywę 95/46/WE […]