Wykonywanie wyroków

Roczny raport Komitetu Ministrów

Ukazał się siódmy roczny raport Komitetu Ministrów Rady Europy za rok 2013. Raport dotyczy wdrażania przez państwa wyroków Europejskiego Trybunału Praw Człowieka.

Sejm powołał podkomisję ds. wykonywania wyroków ETPCz

5 lutego Komisja Sprawiedliwości i Praw Człowieka oraz Komisja Spraw Zagranicznych Sejmu RP jednogłośnie powołały stałą podkomisję ds. wykonywania wyroków Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. W jej skład weszło 11 posłów, w tym m.in. Ryszard Kalisz, Robert Biedroń, Arkadiusz Mularczyk, Tadeusz Iwiński, Andrzej Halicki oraz Anna Fotyga. Członkowie podkomisji wybiorą spośród siebie przewodniczącego. Podkomisja na regularnych […]

Tekst dr Adama Bodnara nt efektu „res interpretata” orzeczeń ETPCz

W publikacji „Human Rights and Civil Liberties in 21 century” wydawnictwa Springer ukazał się tekst dr Adama Bodnara na temat efektu „res interpretata” orzeczeń Europejskiego Trybunału Praw Człowieka.

Wykonywanie wyroków ETPCz w Polsce

12 grudnia odbędzie się spotkanie Międzyresortowego zespołu ds. Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. Przed spotkaniem Helsińska Fundacja Praw Człowieka zaapelowała do marszałek Sejmu Ewy Kopacz o powołanie podkomisji Sejmu RP, której zadaniem byłoby regularne monitorowanie sposobu wdrażania wyroków ETPCz przez Rząd RP. Pomysły utworzenia podkomisji pojawiły się 23 października 2013 roku podczas posiedzenia Komisji Sprawiedliwości i […]

Raport CDDH na temat wykonywania wyroków ETPCz

Komitet Sterujący ds. Praw Człowieka (CDDH) opublikował raport na tematy wykonywania wyroków Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. Raport został opracowany w odpowiedzi na apel Komitetu Ministrów zawarty w deklaracji z Brighton. W raporcie przypomniano statystyki na temat wykonywania orzeczeń ETPCz w państwach członkowskich Rady Europy. W raporcie podjęto próbę odpowiedzi na pytania: kiedy można mówić o […]

Posłowie o wdrażaniu wyroków ETPC

Sejmowa Komisja Sprawiedliwości i Praw Człowieka zebrała się 23 października 2013 r. dyskutując o stanie implementacji wyroków Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. Podstawą dyskusji był Raport z wykonywania wyroków Europejskiego Trybunału Praw Człowieka przez Polskę w 2012 r. Posłowie uznali raport za mało czytelny i niewystarczająco kompleksowy. Wiele spraw zostało w nim bowiem pominiętych, lub opisanych […]

Wykonywanie wyroków ETPCz na południowym Kaukazie

27 września 2013 Helsińska Fundacja Praw Człowieka (HFPC) we współpracy z Legal Education Society, Human Rights House Foundation i South Caucasus Network of Human Rights zorganizowała panel dyskusyjny poświęcony wykonywaniu wyroków Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w krajach południowego Kaukazu. Spotkanie odbyło się w ramach the Human Dimension Implementation Meeting (HDIM), największej w Europie konferencji dotyczącej […]

Wykonywanie wyroków ETPCz w Azerbejdżanie

W związku z posiedzeniem Komitetu Ministrów Rady Europy poświęconym wykonywaniu wyroków Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, które odbędzie się w dniach  24-26 września 2013 roku, Helsińska Fundacja Praw Człowieka skierowała pismo do Ambasador Urszuli Gacek, Stałego Przedstawiciela RP przy Radzie Europy. HFPC zwraca uwagę na opinię Media Rights Institute, organizacji pozarządowej z Azerbejdżanu, odnoszącą się do […]

Wolność słowa w Azerbejdżanie – pismo do Komitetu Ministrów Rady Europy.

Media Rights Institute, organizacja pozarządowa z Azerbejdżanu, wspólnie z Helsińską Fundacja Praw Człowieka, skierowała pismo do Komitetu Ministrów Rady Europy w sprawie wykonania wyroków Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w sprawach dotyczących wolności słowa. W opinii organizacji pozarządowych możliwość nakładania kar pozbawienia wolności lub wysokich grzywien na osoby oskarżone o zniesławienie jest sprzeczne z Europejską Konwencją […]

Artykuł J. Chrzanowskiej o wykonywaniu wyroków ETPCz przez Polskę

Dnia 28 sierpnia 2013 r. w Dzienniku Gazecie Prawnej (w dodatku Prawnik) ukazał się artykuł J. Chrzanowskiej, Pełnomocnik Ministra Spraw Zagranicznych ds. postępowań przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka pt. Nie jesteśmy już w ogonie Europy. Artykuł został poświęcony wykonywaniu wyroków Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. Autorka tłumaczy w artykule różnice pomiędzy środkami indywidualnymi i generalnymi, wskazując, […]