Konsultacje na temat przyszłości Rady Europy

Helsińska Fundacja Praw Człowieka wzięła udział w konsultacjach prowadzonych przez Radę Europy na temat przyszłości organizacji, Europejskiego Trybunału Praw Człowieka i Europejskiej Konwencji Praw Człowieka. Konsultacje prowadzone były do dnia 27 stycznia 2014 r. Organizacje mogły się wypowiedzieć na temat największych wyzwań jakie stoją przed Radą Europy, na temat sprawności funkcjonowania Trybunału czy też sposobie […]

Adam Bodnar, Dominika Bychawska-Siniarska: „Ratujmy Europejski Trybunał Praw Człowieka”

Na stronie wszystkoconajważniejsze.pl ukazał się tekst Adama Bodnara i Dominiki Bychawskiej-Siniarskiej zatytułowany „Ratujmy Europejski Trybunał Praw Człowieka”. W opinii autorów prawa człowieka w Europie są dzisiaj zagrożone. Sytuację pogarsza polityka europejskich państw, które podejmują działania osłabiające europejski system ochrony praw człowieka i Trybunał w Strasburgu. Zdaniem prawników „Utrzymanie systemu strasburskiego jest kluczowe dla ochrony praw […]

Opinie doradcze ETPCz, artykuł Adama Ploszki

Zapraszamy do zapoznania się w artykułem Adama Ploszki na temat opinii doradczych Europejskiego Trybunału Praw Człowieka.

PACE wyraziło zgodę na Protokół nr 16

Zgromadzenie Parlamentrarne Rady Europy wyraziło zgodę na przyjęcie Protokołu numer 16 do Europejskiej Konwencji Praw Człowieka. Dotyczy on opinii doradczych, które będzie mógł wydawać ETPCz. Teraz głos zabierze Komitet Ministrów Rady Europy. Protokół wejdzie w życie jeśli zostanie ratyfikowany przez 10 państw. Opinie nie będą wiążące.

PACE wyraziło zgodę na Protokół nr 15

Zgromadzenie Parlamentarne Rady Europy (PACE) wyraziło zgodę na podpisanie porozumienia w sprawie Protokołu nr 15 do Europejskiej Konwencji Praw Człowieka. Teraz porozumienie może być przyjęte przez Komitet Ministrów a następnie podpisanie i ratyfikowane przez państwa członkowskie Rady Europy.

Dominika Bychawska o jednostronnych deklaracjach

W 3 numerze  prawniczego kwartalnika International Justice opublikowanego pod koniec 2012 r.  ukazał się artykuł Dominiki Bychawskiej-Siniarskiej, koordynatorki „Europy Praw Człowieka” nt. jednostronnych deklaracji w postępowaniu przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka (ETPC).  International Justice jest wydawane w języku rosyjskim (strona Facebook wydawnictwa). Jednostronna deklaracja rządu to procedura w której w postępowaniu przed ETPC rząd przyznaje […]

Przyszłość EKPC – memorandum Komisji Prawnej i Praw Człowieka PACE

Komisja Prawna i Praw Człowieka Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy opublikowała memorandum na temat deklaracji z Brighton i przyszłości Europejskiej Konwecji Praw Człowieka.

Kolejny apel w sprawie protokołów 15 i 16 do EKPC

Grupa robocza odpowiedzialna za reformę Europejskiego Trybunału Praw Człowieka i wprowadzenie w życie postanowień deklaracji z Brighton opublikowała wstępne wersje protokołów 15 i 16 do Europejskiej Konwencji Praw Człowieka. Organizacje pozarządowe wystosowały w tej sprawie kolejny apel. Przypomnijmy, protokół nr 15 do EKPC wprowadzi do preambuły Konwencji odwołania do zasady subsydiarności i doktryny marginesu uznania. […]

Stanowisko organizacji pozarządowych ws. projektów Protokołów 15 i 16 do EKPC

Helsińska Fundacja Praw Człowieka wraz z innymi międzynarodowymi organizacjami pozarządowymi opublikowały wspólne uwagi do projektów Protokołów 15 i 16 do Europejskiej Konwencji Praw Człowieka („EKPC”).

Konkluzje Europejskiej Konferencji Przewodniczących Parlamentów

Konferencja przewodniczących parlamentów narodowych 47 państw członkowskich Rady Europy odbyła się w dniach 21-21 września w Strasburgu.

Nadchodzące Wydarzenia